Rushdie, Salman
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về sự ra đi của Susan Sontag  (tiểu luận / nhận định) 
Susan Sontag là một nghệ sĩ văn chương vĩ đại, một tư tưởng gia bất khuất và độc sáng, suốt đời dũng cảm vì sự thật, và một đồng minh không mệt mỏi của chúng ta trong nhiều cuộc đấu tranh... (...)

Lời khuyên tốt còn hiếm hơn hồng ngọc  (truyện / tuỳ bút) 
Vào ngày Thứ Ba cuối cùng trong tháng, chuyến xe buýt rạng đông, với cặp đèn pha còn chiếu sáng, chở cô Rehana đến trước cổng Lãnh Sự Quán Anh Quốc. Nó đỗ lại làm bốc lên một đám mây bụi bặm, che mờ vẻ đẹp của cô trước những cặp mắt của đám người xa lạ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018