Trần Thị Nguyệt Mai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lữ Quỳnh và “Những Giấc Mơ Tôi”  (tiểu luận / nhận định) 
... Tôi đã bị rơi vào một không gian thật trầm buồn của Những Giấc Mơ Tôi. Tác giả đã trải qua một thời kỳ bị bệnh nặng lắm, có thể nói đã đi đến lằn ranh của sự sống chết, để có thể có được những giấc mơ như thế này: thường có những giấc mơ / gặp gỡ bạn bè / những người bạn ra đi đã nhiều năm / nay kéo về / nói cười ấm áp... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018