Ðỗ Quý Toàn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sách Hồng: một chủ trương Xây Dựng của Tự Lực Văn Đoàn  (tiểu luận / nhận định) 
... Điểm qua các Sách Hồng chúng ta thấy Tự Lực Văn Đoàn không chỉ muốn công kích để phá bỏ tất cả nền phong hoá cũ. Ngược lại, chính họ muốn góp công vào việc khôi phục những truyền thống tốt trong nếp sống cổ truyền. Đây là một khía cạnh mà các nhà phê bình và viết văn học sử thường bỏ qua không nhắc tới; vì họ không quan tâm đến nội dung các Sách Hồng... (...)

Thiên hạ  (tiểu luận / nhận định) 
Cuốn phim Hoàng Đế và Thích Khách kể chuyện một thích khách đi ám sát Tần Thuỷ Hoàng nhưng lại buông kiếm không giết. Một người bạn hỏi tại sao có cơ hội đâm chết bạo chúa mà lại không đâm? Chàng thích khách dùng thanh kiếm viết trên cát hai chữ: “Thiên Hạ” (Dưới Bầu Trời). Một ngọn gió thổi qua, cát bay mù mịt, trong chốc lát xoá mờ hai chữ Thiên Hạ!... (...)

NÀNG  (thơ) 
NÀNG, tập thơ của Đỗ Quí Toàn, gồm 4 giao khúc Tự Tình, Mặt Trời Nàng, Đêm Nàng, và Xuân Nàng, do các bạn thân: Chu Tử, Dương Nghiễm Mậu, Đằng Giao, Đỗ Ngọc Yến, Phạm Duy, Trần Đức Uyển, Nguyễn Thụy Long, Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Lý Hoàng Phong, Vũ Dzũng, Anh Đào, Nguyễn Trung, Viên Linh, Duy Nghiệp, Lê Tất Điều, Trần Tuấn Kiệt trích và in nhân ngày vui của “Đôi Trẻ” Đỗ Quý Toàn - Hà Dương Thị Quyên, nxb Tiếng Nói, 1965, Sài Gòn. [Nguyễn Đăng Thường sưu tầm và giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018