Rilke, Rainer Maria
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Minh triết của Rilke  (tiểu luận / nhận định) 
Để là một con người nào đó, như là một nghệ sĩ chẳng hạn, có nghĩa là: có khả năng nói ra chính con người mình. Điều này sẽ chẳng khó khăn mấy nếu ngôn ngữ bắt đầu tự mỗi cá nhân, khởi nguồn trong hắn, và rồi, từ điểm này, dần dần tự đẩy mình, bắt mình đi đến lỗ tai và sự thấu hiểu của người khác. Nhưng thật ra thì không phải như vậy. Hoàn toàn trái ngược lại... [Bùi Vĩnh Phúc dịch và giới thiệu] (...)

Đức Phật trong ánh hào quang  (thơ) 
Tâm điểm của mọi tâm điểm, hạt nhân của mọi hạt nhân, / trái hạnh đào tự khép mình và đậm đà vị ngọt — / cả vũ trụ này, cho đến những tinh cầu xa nhất / là chất thịt trái cây của ngài: xin chúc mừng ngài... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Những bài thơ tiếng Pháp của Rainer Maria Rilke [II]  (thơ) 
Trong tiểu luận "Wozu Dichter?" (Thi sĩ để làm gì?), triết gia Đức Martin Heidegger (1889-1976) đã cho rằng thơ Rilke là hình thức cao nhất của tư tưởng, và trong truyền thống thi ca Đức Rilke chỉ đứng sau Hölderlin. Ngoài tiếng Đức, Rilke còn làm thơ bằng tiếng Pháp. Tiền Vệ hân hạnh gửi đến độc giả năm bài thơ tiếng Pháp: "Musique", "Le poète", "Jour d’été", "Soliste" và "Feu d’automne", của Rainer Maria Rilke, qua bản dịch Việt ngữ của Hoàng Ngọc Biên.

Những bài thơ tiếng Pháp của Rainer Maria Rilke  (thơ) 
Trong tiểu luận "Wozu Dichter?" (Thi sĩ để làm gì?), triết gia Đức Martin Heidegger (1889-1976) đã cho rằng thơ Rilke là hình thức cao nhất của tư tưởng, và trong truyền thống thi ca Đức Rilke chỉ đứng sau Hölderlin. Ngoài tiếng Đức, Rilke còn làm thơ bằng tiếng Pháp. Tiền Vệ hân hạnh gửi đến độc giả bốn bài thơ tiếng Pháp: "Départ", "Fleur pensive", "Chanson orpheline" và "Automne", của Rainer Maria Rilke, qua bản dịch Việt ngữ của Hoàng Ngọc Biên.

Thư gửi một nhà thơ trẻ  (tiểu luận / nhận định) 
Ông hỏi, thơ ông có được không. Ông hỏi tôi. Trước đây ông đã hỏi người khác. Ông gửi thơ đến các tạp chí. Ông so sánh chúng với những bài thơ khác, và ông băn khoăn khi bị những toà soạn nào đó từ chối. Vậy tôi đề nghị ông (vì ông cho phép tôi khuyên) hãy bỏ hết những chuyện đó đi. Ông đang trông cậy vào bên ngoài, mà đấy chính là điều không nên làm trong lúc này... [Bản dịch của Phạm Thị Hoài] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018