Hoover, Paul
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Các cửa sổ  (thơ) 
Thế giới gồm toàn hành động. / Hiện thực là thực hiện; kết quả của những hành động là các thế giới. / Hiện thực là bất cứ cái gì hiện hữu. / Chó giả thiết bị con mèo thật rượt. / Sự vật là khả thể trước khi hiện hữu. / Bằng cách nào một tai nạn thành ra sự vật? / Tai nạn xảy ra khi hành động trật chìa. / Nếu trong câu nói xảy ra tai nạn, còn tin vào ý nghĩa được chăng? / Có ánh nhìn xa vời trên gương mặt của khả tính... [Bản dịch của Chân Phương]

Thời kỳ hậu hiện đại: Một bài thi tốt nghiệp  (tiểu luận / nhận định) 
Đúng hay Sai / Nhiều lựa chọn (mỗi câu 2 điểm) 1. Nghệ thuật của thời hậu hiện đại là: a. tối giản / b. huyền bí / c. lập dị / d. hậu văn tự / e. tất cả những điều trên... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018