Chopin, Henri
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ  (tiểu luận / nhận định) 
Thơ là bài hát, điệu múa, trò chơi, bước đi, màu sắc, đường nét... là "con chữ có thân xác"... con chữ mà bản thân nó chỉ đơn thuần là sự chuyển động... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018