Youlha & Serlha Tawo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ MẤT ÁNH SÁNG  (ca khúc) 
ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ MẤT ÁNH SÁNG là một bài hát đấu tranh do hai chị em người Tây Tạng Youlha Tawo (1977~) và Serlha Tawo (1982~) trình bày tại ONE WORLD CONCERT ở Syracuse University, New York, ngày 9 tháng Mười 2012, ngay sau buổi thuyết pháp của Đức Dailai Lama ở đó... [Hoàng Ngọc-Tuấn dịch nghĩa]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021