Tushintseva, Irina
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ivo Pogorelich: “Cần phải biết lựa chọn đúng trong cuộc đời...”  (phỏng vấn) 
Ivo Pogorelich: ... Đàn piano cũng giống như một dàn nhạc, nhưng do Beethoven yêu giọng nói của con người hơn tất cả, đàn piano có nhiệm vụ mô tả, dưới ngón tay của nhạc công, hơi thở của tiếng nói con người... Liszt, xuất thân là người Hungary, đã đổ thêm dầu vào lửa, giải phóng phím đàn, khẳng định rằng ông đã thừa hưởng từ Beethoven... [Bản dịch của Nguyễn Đình Đăng]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021