Hoàng Đình Bình
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đáp ứng  (ca khúc) 
Bài thơ “Đáp ứng” của Pháp Hoan, do Hoàng Đình Bình phổ nhạc. Ca khúc này được trình bày qua chính giọng hát và tiếng đàn guitar của Hoàng Đình Bình ... Khát / cầu xin một bát nước / chúng mang cho ta một bát máu tươi... / Sống / đòi hỏi chút Tự Do / chúng cho ta một viên đạn chì ngay vào giữa trán...

Vội  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Vì quá vội để tiến nhanh, tiến mạnh, nên hắn đã quên xỏ chân vào đôi hia bảy dặm... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021