Khế Iêm
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, chủ bút Tạp chí Thơ tại California. Hai tác phẩm mới nhất: Dấu quê (thơ) và Lời của quá khứ (tập truyện).

tác phẩm

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021