Dương Tường
tiểu sử &  tác phẩm 

Dịch giả và nhà thơ, hiện sống tại Hà Nội.

tác phẩm

Nghĩ về Nguyễn Viện *  (tiểu luận / nhận định) 
... Hình như trong những tự do mà con người [...], quyền được khác là điều khó được chấp nhận nhất... (...)

Lời bạt Mùa Sạch  (tiểu luận / nhận định) 
Trần Dần là người đã đi là đi tới cùng. (...)

Luyện võ cho văn  (tiểu luận / nhận định) 
Trong nghề võ, để đạt tới một trình độ cao, người ta phải khổ luyện không ngừng theo những quy tắc, kỷ luật rất chặt chẽ. Có khi để hoàn thiện một ngón riêng nào đó, người ta tự bắt mình theo những điều kiện hết sức cưỡng chế: bịt mắt hoặc trói tay, v.v... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021