Karpinski, Barbara
tiểu sử &  tác phẩm 

Ðạo diễn phim và nhà phê bình nghệ thuật. Hiện sống và làm việc ở Sydney. Tác phẩm điện ảnh mới nhất: Night Trade (2001).

tác phẩm

Culture clashes  (nhận định sân khấu) 
East meets West in The Monkey Mother. This play blends dream and true grit, contemporary and ancient, kung fu and coffee shops. It creates a picture of a Vietnamese-Australian boy torn between history and the future, culture and the heart. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021