Mỹ Lệ Thi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Transformation  (hội họa) 
sơn acrylic trên bố, khổ 150X90 cm, sáng tác năm 2007...

Lotus Walk  (hội họa) 
Bộ tranh 4 bức...

Time & Destiny  (trang thiết) 

Transformation  (trang thiết) 

Naked in Public  (trang thiết) 

Vietnamese Non La  (trang thiết) 

Naked Artist  (trang thiết) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021