Minh Thu
tiểu sử &  tác phẩm 

Hiện sống tại Melbourne.

tác phẩm

Điểm danh ... giới cầm bút tại Úc  (tiểu luận / nhận định) 
Giới cầm bút Việt Nam hiện đang sống tại Úc tương đối ít. Những người tương đối đã có chút tiếng tăm tại Việt Nam trước năm 1975 lại càng ít. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021