Anderson-Imbert, Enrique
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thần Chết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Người đàn bà mặc toàn đen, mắt đen, tóc đen, da xanh mướt, đang lái xe thì thấy bên đường có một cô gái đang ra hiệu xin quá giang. Bà dừng xe lại. “Chị cho tôi quá giang được không? Chỉ tới chợ thôi.” Cô gái hỏi. “Lên đi,” người đàn bà đáp. Rồi chiếc xe vụt phóng hết tốc lực trên con đường vòng quanh núi... [Bản dịch của Jean Reye] (...)

Ngọn núi | Điều cấm  (truyện / tuỳ bút) 
Hai truyện cực ngắn của Enrique Anderson-Imbert (1910-2000) — một khuôn mặt quan trọng trong văn chương Argentina thế kỷ 20. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018