Obama, Barack
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1961. Người da đen đầu tiên trở thành Tổng Thống thứ 44 của Hoa-kỳ.

tác phẩm

Dưới lòng đất  (thơ) 
Những hang động dưới nước / Đầy những con khỉ / Ăn những trái sung. / Bước lên những trái sung / Mà những con khỉ / Ăn, thì nghe giòn rụm... [Bản dịch của Nguyễn Tôn Hiệt]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018