Ngu Yên
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, đã xuất bản các tập thơ Hoá ra nét chữ lên đàng quẩn quanh, Tựa đề ở bên trong, Hỡi ơi, Hãy cho ta sống giùm đời nhau. Hiện sống tại Houston, Hoa Kỳ.

tác phẩm

Tình tang tích tịch tình tang. Thạch Sanh, sao lại giống chàng Lý Thông?  (thơ) 
... Một hôm, / Thạch Sanh dừng bước bên Động Đình hồ. Soi thấy mặt mình, nhìn giống Lý Thông. Phải chăng Lý Thông? / Nhảy ùm xuống nước, rửa cho sạch lòng...

Cảm nghiệm: Khả năng nghệ thuật  (tiểu luận / nhận định) 
Cái bình thường không thể trở nên bất thường nếu không được nhìn thấy từ đôi mắt bất thường; không được lọc qua một trí óc bất thường. Cái bất thường không thể chuyển đến người khác nếu không có một khả năng diễn đạt bất thường. Cái bất thường ở đây được định nghĩa là không-bắt-chước-cái-bình-thường... (...)

Sáng tạo và mô phỏng  (tiểu luận / nhận định) 
Sáng tạo được hiểu là sự lập lại, mô phỏng mà không giống. Lập lại, mô phỏng cái đẹp cái hay đã sẵn có một cách có hồn không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm, công phu và tài năng. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021