Bạt Xứ
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Sydney.

tác phẩm

Nghị luận xã hội ngày Giáng Sinh  (thơ) 
Geylang ở Singapore là một khu lầu hồng / mới / Tôi đọc dòng này với trái tim / - hay cái bụng - hơi phập phồng / hy vọng mọi sự sẽ không đến nỗi tệ lắm / Chẳng là tôi vừa mới đặt phòng trong khu này / - ban nãy...

Thơ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021