Kostelanetz, Richard
tiểu sử &  tác phẩm 

Richard Kostelanetz sinh năm 1940 tại New York. Đã xuất bản gần 100 tác phẩm bình luận và giới thiệu nghệ thuật hiện đại, ông được công nhận như một trong những phê bình gia quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Ông cũng là một nghệ sĩ sáng tạo đa diện và tiền phong về cả văn chương lẫn tạo hình và trình diễn.

tác phẩm

Bước vào nghệ thuật hiện đại  (tiểu luận / nhận định) 
Đặc tính đầu tiên của nghệ thuật tiền vệ là, trong quá trình khai phá lãnh thổ mới, nó đập vỡ những thành quách luật tắc có sẵn; có vẻ như nó xuất phát từ những "tiền đề sai lầm" hoặc những "giả thiết dị giáo". (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021