Đỗ Minh Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, nhà phê bình, đạo diễn phim. Hiện sống tại Hà Nội.

tác phẩm

Cái thừa trong nghệ thuật  (tiểu luận / nhận định) 
... Nhiều khi trong nghệ thuật, cái ta tưởng thừa và lặp dường như vô tích sự có thể vứt bỏ đi, nhưng chúng lại tối cần thiết cho một kiểu thi pháp giống như hơi thở ra của sinh vật hay cái đuôi áo dài tha thướt của mỹ nhân. (...)

Thuý Kiều và khát vọng giải sex  (tiểu luận / nhận định) 
Trong Truyện Kiều có một tương phản thú vị giữa thế giới của Kim Trọng và thế giới của Thúc Sinh trong vấn đề tình dục. (...)

Một bài thơ lạ về thân phận việt  (tiểu luận / nhận định) 
Trong tư cách số đặc biệt về thơ, Việt số 1 đã có nhiều bài sáng tác, lý luận và thẩm định gây ấn tượng, gợi mở suy nghĩ và khai mở thêm các kênh, mạch suy tư về thơ và không chỉ về thơ. (...)

Văn học hải ngoại nhìn từ trong nước  (tiểu luận / nhận định) 
Khi đặt bút viết bài này, trong tôi xuất hiện một cảm giác hình như mình đang bước vào lãnh địa thuộc chủ quyền của người khác. Cái mặc cảm đó là hệ quả của những kinh nghiệm văn hoá trong quá trình tiếp xúc, nhận biết và tiếp cận văn học hải ngoại của cá nhân tôi với tư cách một người viết, một độc giả trong nước. (...)

Linh hồn văn hoá trong thân xác thi ca  (tiểu luận / nhận định) 
Nhiều học thuyết triết học mỹ học của phương Tây hiện đại (như cấu trúc luận, hiện tượng luận, phân tâm học, tâm lý học phân tích...) lại mang cái linh hồn tư tưởng và thẩm mỹ của văn hoá phương Đông trong đó nổi lên xu hướng tìm đến những lôgic vũ trụ, lôgic đa trị, logic ảo để vượt thoát khỏi cái lôgic đơn trị, tuyến tính của phương Tây cổ điển đã đẻ ra cái đơn giản hoá một chiều của ý thức mà có nhà triết học phương Tây gọi là lý tính dã man. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021