Tú Nguyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vở kịch "Bà Mẹ Khỉ": một thành công mới của nghệ thuật sân khấu đương đại  (nhận định sân khấu) 
Vở Bà Mẹ Khỉ là một sự khai triển và tiếp tục khám phá những ngôn ngữ hình thể tân kỳ mà Tạ Duy Bình và đoàn kịch hiện đại Citymoon đã thể nghiệm suốt nhiều năm qua. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021