Hoà Khánh
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà báo, hiện sống tại Melbourne, Úc.

tác phẩm

Nói Chuyện Với Ðinh Linh  (tiểu luận / nhận định) 
Tôi nghĩ nếu giới sáng tác Việt Nam nhìn rõ được xã hội của mình, vừa tổng quan vừa tỉ mỉ, thì đủ rồi. Có người bảo rằng một xã hội tạp nhạp, vô trật tự, hầm bà lằng như Việt Nam quả là một môi trường hậu hiện đại điển hình, nhưng tôi nghĩ nước mình đã đi xa hơn thế nhiều. Việt Nam không phải là một xã hội hậu hiện đại mà là một xã hội hậu lịch sử. (...)

Chân dung nhà thơ thời nay  (tiểu luận / nhận định) 
Gần đây, qua thơ ở trong nước và ngoài nước, đặc biệt ở ngoài nước, chúng ta thấy là hình ảnh mà nhà thơ tự vẽ cho mình khác hẳn. Không đa tình như thời tiền chiến. Không khắc khổ trầm tư như thời 54-75 ở miền Nam. Cũng không hung hãn, đầy tinh thần "chiến đấu" như thời 54-75 ở miền Bắc. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021