Trần Long Hồ
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Hoa Kỳ

tác phẩm

Sống, phải đành; viết, phải làm  (tiểu luận / nhận định) 
Là một người Việt Nam, tôi nghĩ, nếu được chọn lựa một nơi để sống, chỗ ấy phải là quê nhà. Vì một hoàn cảnh và lý do nào đó, người Việt phải sống lưu vong. Cho nên, với tôi, sống tại hải ngoại đã trở thành một chuyện phải đành. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021