Hồ Minh Dũng
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Tác phẩm mới nhất: Một mình em đến giữa đời (1998).

tác phẩm

Cố Nhân  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021