Phạm Việt Cường
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

tác phẩm

Tản mạn về chuyện lưu vong và viết  (tiểu luận / nhận định) 
Các nhà văn lưu vong hôm nay không chỉ kiếm sống bằng cách dạy đàn ghi-ta hay làm bồi bàn một cách đơn giản như Gustave Flaubert từng nói. Truyền thống đó đã thay đổi rất nhiều. (...)

Thơ  (thơ) 

Son chiều  (thơ) 

Nostalgia  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021