Karpinski, Wojciech
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1943 tại Ba Lan, đỗ tiến sĩ văn học năm 1970, từng dạy học tại Yale, Hoa Kỳ, hiện sống tại Paris và làm việc trong Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp.

tác phẩm

Khi kẻ lưu đày là nhà văn: cuộc đối thoại về những khổ đau và hoan lạc  (tiểu luận / nhận định) 
Thế nào là một nhà văn lưu vong? Anh ta có những sợi dây liên hệ nào với cái tập thể đã bỏ lại? Với cái bối cảnh mới chung quanh? Tất nhiên phần lớn còn tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu như thế nào về cụm từ "nhà văn lưu vong." (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021