Phạm Miên Tưởng
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Sydney.

tác phẩm

Thơ  (thơ) 

Rừng loạn  (thơ) 

Khát  (thơ) 

Thơ  (thơ) 

Hẻm quán  (thơ) 

Ngủ quên  (thơ) 

Thơ  (thơ) 

Dục ca  (thơ) 

Mớ đá  (thơ) 

Hát mọi, rừng  (thơ) 

Hôn dập chỉ thêu  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021