Phạm Khánh
tiểu sử &  tác phẩm 

Giáo sư, hiện sống tại Melbourne.

tác phẩm

Chơi với chữ  (tiểu luận / nhận định) 
Cuốn Lầu xép của Võ Đình vừa được nhà Văn Nghệ xuất bản vào cuối năm 1997 vừa qua khá mỏng, chưa tới 200 trang, gồm 'bảy chuyện' và 'tám truyện'. Tất cả những truyện và 'chuyện' (thật ra là bút ký) trong đó đều ngắn. Nhưng phần lớn đều có dư vị thật đậm. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021