Dã Mai
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Về tập thơ DỰ BÁO PHI THỜI TIẾT  (tiểu luận / nhận định) 
Có phải nền văn chương Việt Nam luôn yên tâm với một khí quyển không thay đổi từ bao đời nay mà không cần bất cứ một dạng thời tiết nào khác?... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018