Holý, Jirí / Culík, Jan
tiểu sử &  tác phẩm 

Jirí Holý là giảng viên của trường đại học Charles, Prague.
Jan Culík là giảng viên của trường đại học Glasgow University, Tô-cách-lan.

tác phẩm

Đôi dòng về Miroslav Holub  (tiểu luận / nhận định) 
... Holub nói: "Tôi thích viết cho những người không bị thi ca gây xúc động... Tôi muốn họ đọc thơ một cách thực tế như khi họ đọc báo hay xem bóng đá. Tôi muốn người ta đừng xem thơ là cái gì khó khăn hơn, ẻo lả hơn hoặc đáng ca ngợi hơn." (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018