Reid, Daniel P.
tiểu sử &  tác phẩm 

DANIEL P. REID ra đời và trưởng thành tại Hoa Kỳ. Ông có bằng Thạc sĩ về ngôn ngữ và văn minh Trung Hoa. Hiện nay ông sống tại Đài Loan, nơi ông thụ giáo với nhiều bậc thầy về Đạo học.

tác phẩm

Tiểu luận về Đạo Đức Kinh  (tiểu luận / nhận định) 
[Dịch giả Mai Sơn lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ bài nhận định của một học giả Tây phương về Đạo Đức Kinh]. ... Lão Tử chế nhạo những lý tưởng trịch thượng như lòng nhân từ, sự ngoan đạo, sự trung thành; ông coi các công ước xã hội như một sự quỷ quyệt được áp dụng trên bình diện rộng lớn; ông nhạo báng cái khái niệm xem con người có thể bị cai trị bằng ý thức hệ. Ông chỉ ra rằng chính cái nhu cầu cai trị bằng luật pháp và đe dọa trừng phạt cho thấy xã hội đó đã bước vào giai đoạn tiêu vong... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018