Nguyễn Hoàng Ðức
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thực trạng thơ Việt Nam  (tiểu luận / nhận định) 
Thiên niên kỷ thứ ba đang mở ra vậy mà con đường thơ của chúng ta đã vượt được bao xa so với thơ Đường cách đây hơn 1.300 năm? Trừ nhánh rẽ thời Thơ Mới sau vụ trái đầu mùa dường như nền thơ đương đại cũng chỉ làm thêm được theo lối ấn bút tô đậm những nét đã khai thông. Còn lại, rất đông và rất đông những nhà thơ vẫn đang xúm xít quanh lối thơ tứ tuyệt và những vần Lục-Bát thuộc họ thơ bình dân. (...)

Ðà viết văn nước nhà thế kỷ 20 lao sang thế kỷ 21 thế nào?  (tiểu luận / nhận định) 
Lớn lao thay, danh dự cho chúng ta, những người cầm bút đang sửa soạn đón chào biên giới vĩ đại của thời gian: giờ phút lật trang thế kỷ 21, cũng chính là lúc khai mở vào chương Thiên niên kỷ thứ ba. (...)

Dục tính: chân móng hay đỉnh tháp của văn chương?  (tiểu luận / nhận định) 
Chẳng có gì trân trân - lù lù hiện diện như cơ thể! Chảng thế mà khi Descartes tuyên xưng "Tôi có đây tôi hiện hữu" - lập tức nó trở thành một chân lý bất khả cưỡng. Khi thân xác xuất hiện thì ngay lập tức nhục dục cũng hiện diện. (...)

Tìm cái mới trong khả năng sáng tạo của người việt chúng ta  (tiểu luận / nhận định) 
Cái mới không phải là cái cũ, nhưng, luôn đi ra từ cái cũ. Muốn tạo ra cuộc nhảy vọt mới người ta luôn phải xác định nhảy qua cái gì của quá khứ, hay đường rẽ mới luôn bắt đầu tạo khúc ngoặt ngay trên con đường cũ, và một bình minh mới luôn khởi sự mọc lên giữa một bóng đêm tàn. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021