Lennon, John
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

4 bài thơ và 1 ca từ  (thơ) 
Ta ngồi một mình dưới gốc cây / nhún nhường mập ú và nhỏ con. / Một bà be bé hát cho ta nghe / Ta không sao thấy được... | Ta là một tên lỗi thời tẻ nhạt / Ta lỗi thời tới bến tới bờ / Ta là một tên lỗi thời tẻ nhạt / Mi không sao nghĩ đó là chuyện thật... | Phần lớn chúng ta, / nghĩa là khối người trong chúng ta, / đều dùng những từ bốn chữ. / Tôi biết phần lớn người khác cũng dùng... | Tôi tưởng tượng mình ngồi trên một chiếc thuyền trôi trên một con sông có những cây quýt và bị chứng loạn sản thần kinh... | Hãy tưởng tượng chẳng có thiên đàng / Dễ thôi, nếu bạn cố gắng / Dưới chân ta chẳng có địa ngục / Trên đầu ta chỉ có bầu trời... [Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên & Hoàng Ngọc-Tuấn]

Hiếp dâm  (tư liệu / biên khảo) 
[TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH của John Lennon & Yoko Ono] ... “Chúng tôi muốn cho thấy rằng tất cả chúng ta đang bị phơi bày và chịu sức ép như thế nào trong thế giới đương thời. Đây không phải chỉ nói về trạng huống của nhóm Beatles. Điều đang xảy ra cho cô gái này trên màn ảnh thì cũng đang xảy ra ở Biafra, ở Việt Nam, ở bất cứ nơi nào.” ... [Lê Liễu Chi sưu tầm] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018