Tường Vũ Anh Thy
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống tại Hoa Kỳ

tác phẩm

Sống để viết  (tiểu luận / nhận định) 
Thế nào là sống?
"Sống về mồ mả
Không ai sống về cả bát cơm"
(...)

Giữa hai thế kỷ nhớ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021