Licht, Victor
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi là đời thứ 5 tính từ Liszt  (phỏng vấn) 
[Phỏng vấn nghệ sĩ piano IVO POGORELICH] ...“Bản nhạc chỉ là những ký hiệu chết. Nhiệm vụ của tôi là đưa vào một cái gì đó sống động...” [Bản dịch của Nguyễn Đình Đăng]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021