Hoàng Ngọc Trường
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Railway children  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2017...

The morning of the end  (hội họa) 
Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào năm 2016...

La Confession  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác vào năm 2012 cho nhóm tứ tấu đàn dây. Trong băng ghi âm này, nhóm tứ tấu gồm có các nhạc sĩ: Laurie Jensen (violin I), Laurel Thomsen (violin II), Nathan Hsieh (viola), và Freya Eno (violoncello) ...

Surrender  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác vào năm 2007 cho nhóm nhạc jazz (saxophone, trombone, electric guitar, synthesizer, bass & percussion)...

Pondering Grey  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường và Joo Kim sáng tác vào năm 2002 cho piano, violin, viola và cello...

Hồ thu  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm Hồ thu (cho giọng soprano & baritone, flute, piano, cùng nhóm đàn dây gồm 2 violins, viola, cello và bass) do Hoàng Ngọc Trường phóng tác từ ca khúc Hồ thu (1955) của Hoàng Ngọc Biên...

Dusk  (nhạc độc tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 1994 cho piano. Tác giả trình bày và thu âm tại tư gia...

Waltz  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 2011 cho nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm...

Grief  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm của Hoàng Ngọc Trường, sáng tác năm 2009 cho piano và nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm tại nhà riêng... [Với lời giới thiệu của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021