tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Mười năm tienve.org  [chuyên đề  10 NĂM TIỀN VỆ]
 
Thúy đã nói:
Tiền Vệ là nơi chúng ta sẽ công bố lần đầu tiên những tác phẩm của mình.
Như Mẹ đã chọn nơi ấm áp để sinh chúng ta.
 
Sưởi ấm tôi
(đăng bài của tôi)
Rồi để cho tôi lạnh
(không đăng bài của tôi)
 
Cho tôi ăn
(đăng bài của tôi)
Sau đó bỏ tôi chết đói
(không đăng bài của tôi)
 
Yêu tôi
(đăng bài của tôi)
Rồi lại bỏ tôi bơ vơ
(không đăng bài của tôi)
 
Ôm lấy tôi khen tôi đẹp
(đăng bài của tôi)
Sau đó để cho tôi một cảm giác mình xấu xí
(không đăng bài của tôi)
 
Lướt qua môi tôi
(đăng bài của tôi)
Sau đó để lại đầy nước mắt
(không đăng bài của tôi)
 
Sưởi ấm tôi
Rồi lại bỏ tôi một mình
Lạnh lẽo
 
 
 
----------------------------------
Các tác phẩm cùng đề tài:
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tranh acrylic trên bố, sáng tác năm 2011. Hoạ sĩ gửi riêng cho Tiền Vệ như một lời chúc mừng sinh nhật 10 năm...
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Có gì / ngoài khung cửa ấy / bức tường chắn lối mòn như tất cả những bức tường / trên đời / chiếc cửa sổ kéo rèm vàng nhạt, khung cửa cao quá đầu người / mờ đục / có gì / ngoài khung cửa / cây con đã đâm lên từ sau ô kính... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021