tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
ß1
Vĩnh An  [chuyên đề  NOT ANY TOPIC]

 

Vĩnh An hai tháng tuổi có đôi mắt của một thiên thần. Vĩnh An sáu tháng tuổi có khuôn mặt của thiên thần nhưng mắt không nhìn ai hết. Vĩnh An mười sáu tháng tuổi có cái miệng thiên thần nhưng không nói gì hết. Phước An ba tuổi có trái tim thiên thần ôm em hỏi em rằng Vĩnh An có nhìn thấy chị không. Vĩnh An suốt đời sẽ không nhìn thấy gì và không nói gì nhưng cả hai chị em đều biết rằng Vĩnh An nhìn và nói bằng trái tim của Phước An.

 

(9/2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018