tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN
 

06.08.2003
Thư ngỏ -  Tiền Vệ
Loạt truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi và Trần Tất Ðạt cũng như bản dịch một số truyện cực ngắn của Jorge Luis Borges, Alexander Solzhenitsyn, David Foster Wallace, v.v… đăng trên Tiền Vệ thời gian vừa qua đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn văn và bạn đọc. Nhiều trang web đã đăng lại các truyện ấy với những lời bình luận khác nhau, khá sôi nổi. Nhiều người cũng gửi email thẳng về Ban chủ trương của Tiền Vệ để bày tỏ ý kiến: khen có, chê có; tán đồng có, phản đối có. Chính những phản ứng nhiệt tình ấy của các bạn văn và bạn đọc đã làm chúng tôi nảy ra ý tưởng làm trang chuyên đề về “Truyện Cực Ngắn” này. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021