tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Sổ bụi 1988, mẻ đầu thơ mini  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
CHỈ DẪN MẺ ĐẦU THƠ MI NI:
 
.thuốc mất ngủ thượng căn trị xơ tim-óc quốc ngữ? xơ hồn?
 
.thành phần 100% paranoïa critique + sinh thực khí zứt thánh bỏ trí của tất cả nam nữ?
 
.hình thức - viên đơn lòng son? viên năng lượng du hành vũ trụ quốc âm.
 
.CÁCH DÙNG: không cần đơn bác sĩ trí lí? trực dùng - nhất những sử điềm cảm thấy mình quá ăn no ngủ kĩ - hạ căn ba miền? liều lượng tùy căn nghiệp? ngậm ngùi ngùi?
 
.GIỮ: ở cao ráo - thoáng? tránh mọi tiếp xúc ẩm thấp hạ căn.
 
.FẢN CHỈ ĐỊNH: động vật bề bệt lí trí - nông choèn – tính toán toàn ngoại tệ - nhất là những động vật công danh? nhất là những động vật dễ dàng?
 
BẠN ĐỌC?
              .nếu mày không trực hiểu? mày hãy chửi và mày không đọc nữa? mất quyền công dân đọc của mày?
 
CÁC NGÀI CRITICACOUAILLE?
              .nếu không là người thật? chí ít hãy là động vật thật? thật thà?
 
.lời lang thang ?
có máu? có.
máu? ở trong ziễn ra đen đen. đỏ.
đỏ. khói. một tia nhìn?
 
.sống? eo ôi sống?
kẹt?
xưa nay - từ sống mấy ai về?
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021