tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Mùa sạch (trích)  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
[sáng tác 1964, xuất bản 1997, nhà xuất bản Văn Học]

...

Tìm em

I

 
Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch
Qua tinh mơ xe cộ sạch
Qua chiều sương tỏa lạnh sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua khu nhà nữ sạch
Qua ty văn hóa sạch
Qua trường học sạch
Qua nhà thủy tạ sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua cửa hàng mậu dịch sạch
Qua công ty du lịch sạch
Qua tầm tan trường kịch sạch
Qua đoàn phiên dịch sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua phòng triển lãm sạch
Qua khu sứ quán sạch
Qua sớm mai trường Đảng sạch
Qua Bộ Công nghiệp nặng sạch
Qua nha khí tượng sạch
Qua ca ba phân xưởng sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua thư viện sạch
Qua bưu điện sạch
Qua ngược xuôi dòng tàu điện sạch
Qua đêm trình diễn sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua nhà in sạch
Qua khu Kim Liên sạch
Qua đường Thanh Niên sạch
Qua sân truyền sạch
Qua hồ sen sạch
Qua nhà thuyền sạch
Qua nhà đèn sạch
Qua nhà kèn sạch
Qua nhà diêm sạch
Qua nhà thông tin sạch
Qua xưởng phim sạch
Qua xưởng dệt kim sạch
Qua đường nhà Tiền sạch
Qua trường nữ diễn viên sạch
Qua đầu giêng năm sạch
Tìm em
 

II

 
Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch
             Qua công viên trong vắt sạch
             Qua đèn hàn hạt sạch
             Qua lưng vai thăn thắt sạch
             Qua ngày ngăn ngắt sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
             Qua đôi môi mời sạch
             Qua Hồ Tây mây sạch
             Qua nhà đôi ngồi sạch
             Qua thơi thới ngày sạch
             Qua đôi giầy sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ ba sạch
              Qua đại học bách khoa sạch
             Qua nhà ga sạch
             Qua mùng 8 tháng 3 sạch
             Qua tia mắt ngân nga đường Bà Triệu sạch
             Qua vòng Bờ Hồ sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ tư sạch
             Qua Cổ Ngư sạch
             Qua vườn su su sạch
             Qua bludờ sạch
              Qua bệnh viện Việt Xô sạch
             Qua dòng thư sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ năm sạch
             Qua rạp Công Nhân sạch
             Qua vườn ươm sạch
             Qua gót chân tân chiều sạch
             Qua đền Ngọc Sản sạch
             Qua Gia Lâm sạch
             Qua mùa dơn dờn sạch
             Qua Đồng Xuân sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ sáu sạch
             Qua tòa báo sạch
             Qua dòng xe pháo sạch
             Qua hồ Bảy Mẫu sạch
             Qua hoa viên tà áo sạch
             Qua nhà mẫu giáo sạch
             Qua khu gạo sạch
             Qua đường long não sạch
             Qua vườn bách thảo sạch
             Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ bảy sạch
             Qua dặng đèn đường mày mày sạch
             Qua tắcxi hày hạy sạch
             Qua khu Tám Mái sạch
             Qua bộ hành qua lại sạch
             Qua bàn pinhpông nhà máy sạch
             Qua dòng người vồi vội sạch
             Qua đường thành thoai thoải sạch
             Qua nhà cây cậy sạch
             Tìm em
Ơi em !
Anh sẽ có em kề năm tháng sạch
Có em kề khuya sáng sạch
Kề môi ngực sạch
Kề thao tác sạch
Kề đôi sức sạch
Kề trăm tuổi sạch
Kề đời
Anh sẽ có em kề tâm lực sạch
Kề gần xa lâu lý sạch
Kề anh em bác mẹ sạch
Kề liền hoa liền đế sạch
Kề khi sương sa tuần lễ sạch
Kề nhau
Anh sẽ có em kề đôi tay sạch
Kề đôi mày sạch
Kề đôi đời sạch
Kề đôi bổn phẩn sạch
Kề đôi người sạch
Kề vai
Anh sẽ có em kề thân tơ sạch
Kề guồng se sạch
Kề tay ngà sạch
Kề khi tua rua ngùa ngùa cửa sổ sạch
Kề khi chân đi tua tủa sạch
Kề anh
Anh sẽ có em kề se chỉ sạch
Kề bông nhụy sạch
Kề khi lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo sạch
Kề khi hành trình quả đất sạch
Kề khi da mồi tóc bạc sạch
Kề em
             Ơi em !
             Kề thuyền sạch
             Kề đèn sạch
             Kề sen sạch
             Kề phím sạch
Anh đã tìm em qua mưa tuần lễ sạch
Tìm em qua ban mai thành thị sạch
Tìm em qua chiều tà tỉnh lỵ sạch
Em nhỉ kề đôi năm thì sạch tháng thì giêng

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021