tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
 
nhận định về  TRẦN DẦN
 

11.08.2003
Em dài quên cân đối… -  Nguyễn Tư Liên
Tranh vẽ giai đoạn những năm 60 của Trần Dần là những tranh hữu hình. Nhưng không chép lại cái mà ông nhìn thấy, theo lối tả thực, mà trình bầy lại cách nhìn thế giới của ông. Cách nhìn này tập hợp những cặp quan hệ đối lập thuần tuý thị giác, giữa tác phẩm và thực tế, giữa nhiều yếu tố cơ bản trong một tác phẩm hội hoạ. (...)

24.06.2003
Lại Mùa Sạch của Trần Dần -  Như Huy
... Mỗi cấu trúc đoạn thơ của Trần Dần trong bài thơ này chính là một sự copy của cấu trúc trước đó. (...)

03.06.2003
Tác phẩm Mùa Sạch của Trần Dần qua góc nhìn của nghệ thuật khái niệm -  Như Huy
Có thể nói tác phẩm Mùa sạch của Trần Dần chính là một tác phẩm trọn vẹn nhất của nghệ thuật khái niệm (conceptual art). Trần Dần chính là nhà khái niệm (conceptualist) đầu tiên của văn nghệ Việt Nam. (...)

Thu Trần Dần -  Ðoàn Cầm Thi
... THU trong thơ thường là cái cớ để nói về tình yêu, nôĩ buồn, kỷ niệm.... Nhưng THU Trần Dần là cuộc phiêu lưu của chữ. (...)

23.05.2003
Ðau lòng sổ bụi, những bức thư không gửi -  Trần Trọng Vũ
... Bốn năm sau khi ông mất, tôi mới đọc những sổ thơ và sổ bụi. Tôi nghĩ đã thu xếp cho mình đủ bình tĩnh để đọc nhật ký của người khác. Tôi đã đọc ba mươi tư sổ tay, không theo trình tự, không hiểu hết, không nhớ hết, và không biết tôi đã đọc những dòng viết cuối của ông từ lúc nào (...)

Cái thừa trong nghệ thuật -  Đỗ Minh Tuấn
... Nhiều khi trong nghệ thuật, cái ta tưởng thừa và lặp dường như vô tích sự có thể vứt bỏ đi, nhưng chúng lại tối cần thiết cho một kiểu thi pháp giống như hơi thở ra của sinh vật hay cái đuôi áo dài tha thướt của mỹ nhân. (...)

21.05.2003
Với một nhà thơ -  Nguyễn Hữu Hồng Minh
... Phanh hay Banh? Có lẽ banh thì đúng hơn.Chẳng phải ông đã bị thời đại xẻ thịt lột da đó ư? Vâng! Trần Dần, một con cọp banh trần! (...)

20.05.2003
Trần Dần – «Cái nòi bao giờ và ở đâu cũng hiếm» -  Phong Lê
... Cho đến lúc này, Trần Dần vẫn cứ là một ẩn số đối với lớp người đọc như tôi, muốn biết nhiều hơn về sức sáng tạo của ông; nói đúng hơn về một khát vọng sáng tạo không ngớt hành hạ ông, đến là quyết liệt và dai dẳng. (...)

18.05.2003
Tôi ở phố Sinh Từ -  Thuận
…Hoài nghi đã gạt Trần Dần, ngay từ Nhất định thắng, ra ngoài lề nền thơ ca đương thời trong đó các nhà thơ cứ mỗi lần làm thơ lại thấy mình tràn đầy vui sướng, trong đó thơ ca luôn nhận được những lời khen ngợi đến từ chính…các nhà thơ. (...)

17.05.2003
Gặp gỡ Trần Dần: Ðối thoại mất ngủ -  Hoàng Phủ Ngọc Tường
... Chống công thức là đi tìm cái chưa biết. Cái mới là cái chưa biết. (...)

16.05.2003
Trần Dần: “Tôi thích đối thoại như tra tấn” -  Nguyễn Trọng Tạo
"[...] tôi viết là viết cho những người bằng vai." (...)

14.05.2003
Thủ lĩnh trong bóng tối -  Phạm Thị Hoài
... Không người viết nào muốn thuộc về phía tối của đời sống văn học, song khi phía được chiếu sáng quá tầm thường thì được khuất mặt có thể là một hãnh diện chính đáng. (...)

13.05.2003
Ba buổi sáng với Trần Dần -  Ngô Minh
"[...] Thơ phải luôn luôn tự đổi mới. Bắt chước tiền chiến là một loại bệnh. Tôi gọi nó là bệnh đèm đẹp." (...)

Lời bạt Mùa Sạch -  Dương Tường
Trần Dần là người đã đi là đi tới cùng. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021