tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bài tính nhẩm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Du là một thi sĩ lớn. Mối ưu tư cả đời Du là theo Tài hay theo Tâm. Nhưng rút cục, Tài hay Tâm thì cũng đều khó tránh tai bay vạ gió. (Chữ) Tài thì liền với (chữ) Tai một vần. (Chữ) Tâm kia lại bằng ba (chữ) Tài, nên theo Tâm, ắt ba lần tai vạ. Cuối cùng, Du quyết định lựa chọn giải pháp tình thế, cho rằng Tài hay Tâm cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa để “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Tai hoạ mà Du không bao giờ ngờ tới là bài tính nhẩm chưa xong của Du lại làm rối lòng hậu thế. Cho nên, bất cứ ai có khao khát trở thành thi sĩ lớn các đời sau đều nghiên cứu kĩ lưỡng tiểu sử và tác phẩm của Du hòng tìm bí quyết. Tuy nhiên, vì không giải mã chính xác được lời khuyên của Du, nên (lại) rút cục, sau nhiều day dứt băn khoăn, các vị đều đem câu “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” ra làm bảo bối bởi phép tính gấp ba đơn giản cho thấy ngay “món hời”.

 

7.2010

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018