tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ngày không nhập mộ  [đối thoại]

 

Một thiên di

Ba trùng tang

Không nhập mộ!

 

Gà trắng

Chó đen

Kim

Chỉ ngũ sắc

Lá đào.

Đàn ông bảy vía

Đàn bà chín vía

Phương bùa trừ tà

Vỏ ốc bò xuôi.

 

... Không trùng tang

Vẫn chưa nhập mộ!

Đất nước hơn ba mươi năm sau ngày thống nhất

Máu chảy ruột mềm

nhức nhối thiên di...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018