ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
1. Mùa xuân / 2. Mưa rơi (cho violon và piano)


 

Hai nhạc phẩm khai triển từ dân ca H’Mông và dân ca Xá, trong tổ khúc (suite) Năm bài dân ca Việt Nam của Đặng Hữu Phúc, viết cho violon và piano.

Violon: Nguyễn Công Thắng
Piano: Đặng Hữu Phúc

 

Nghe nhạc:

“Mùa xuân” (dân ca H’Mông)

[mp3, 1’53”]

 

Đọc bản nhạc:

“Mùa xuân” (dân ca H’Mông)

[pdf]

 

Nghe nhạc:

“Mưa rơi” (dân ca Xá)

[mp3, 1’11”]

 

Đọc bản nhạc:

“Mưa rơi” (dân ca Xá)

[pdf]

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018