thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoà giải [2]
 
Đã đăng: Hoà giải [1]
 
 
 
Hoà giải [2]
 
Tưởng có thể hoà giải mà Huỳnh Phú Sổ bị chặt làm đôi. Tưởng có thể hoà giải mà Tạ Thu Thâu bị bắn vỡ ngực. Tưởng có thể hoà giải mà Nguyễn Hải Thần phi lạc sang Tàu. Tưởng có thể hoà giải mà Nguyễn Tường Tam cũng sang Tàu phi lạc. Tưởng có thể hoà giải mà Thụy An tự móc một con mắt. Tưởng có thể hoà giải mà mặt trận phỏng dái giải tán. Tưởng có thể hoà giải mà Thanh Tâm Tuyền 13 năm bóc lịch. Tưởng có thể hoà giải mà hàng ngàn người cải tạo biệt tích. Tưởng có thể hoà giải mà Sài Gòn biến thành Hồ Chí Minh. Tưởng có thể hoà giải mà hàng triệu người mất nhà và không thể “phục hồi nhân phẩm”. Tưởng có thể hoà giải mà sợ hãi cắn vào lưỡi. Tưởng có thể hoà giải mà lịch sử vỡ mạch trong óc. Tưởng có thể hoà giải mà hiện tại điện thoại bị kiểm soát và facebook bị chặn. Tưởng có thể hoà giải mà đụ má đéo phải...
 
12/1/2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018