thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không phải là tiếng nổ “big bang”
 
ảo                                             thực
thơ                                           đời
        định mệnh ném xuống
                     A 4
                     A 5
                     .....
bàn phím rì rào, sóng chữ thác dội... vô bờ.
          
không phải là tiếng nổ “big bang”
người thợ đục đẽo    chữ
                 đang trong quá trình     trăn trở
                 nhát búa
                                vọng dội tấu khúc — vỡ âm...
 
không phải là tiếng nổ “big bang”
lời nói           
               đang trong quá trình
                                                 viên thành hình viên đạn
               nhắm
                              mục tiêu thơ — bóp cò.
 
không phải là tiếng nổ “big bang”
miếng cỏ chữ ngày mai — đang trong quá trình nhai lại, có
âm hưởng trệu trạo từ búng chữ khuôn sáo người xưa nhai đi
lời thường hằng đang tiếp nối giao thoa lời kinh nhật tụng
mẫu tự hiện sinh đang bồng ẵm từ ngữ quá khứ hiện tồn
ý niệm hậu hiện đang gặp gỡ
                               và cùng tan hoà vào bề sâu tri thức cổ điển
tất cả dòng chảy:   đài các cao sang bùn sen rác chữ thấp hèn
thúc giục đôi chân lên đường
                               làm cuộc hoà trộn sương khói
                                                                             bất tận liên thi ...
 
không phải là tiếng nổ “big bang”
vầng trán chữ    ưu tư
                                     dồn nén
                                                     đôi mắt hạt nổ
cảm thức bão táp      cọ chạm      tia nhìn — bạo liệt
quan điểm phong ba    xáo tung    cội nguồn sáng tạo im lìm
lời gió nóng, nung chảy tư duy thềm cát bỏng
ngữ nghĩa sơ nguyên trào sôi, địa tầng tâm thức — bùng vỡ...
 
vũ trụ bừng thức: khi
                    tử ngữ đang trong quá trình
                    bắc chéo ngón tay tín hiệu của mầm hy vọng
                                            hoá thân vào mùa — phục sinh
 
10.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018