thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
From a real paradise
 
bịch rác vèo bay ra ngoài khung cửa sổ
trưa biện chứng rỗng thân     ảo hình đô thị hứng
nắng đứng trông theo
               chiếc mặt nạ hí trường rã nát     mưa    đưa...
vẫn một điệu rì rào cối xay gió không ngừng lay chuyển
dòng sống nghẽn, cống rãnh vô thức lũ cuồng khép kín
để lại bên kia thế giới lãng mạn bí mật
những viên đá xanh trữ tình - ướt nhẹp   
 
con mắt mùa đông diễn hành qua bầu trời đục ngầu hơi nước
lặng nhìn dấu than, lệ đất sương     rưng...
tưởng tượng - trong mỗi vùi lấp đầy tay hạt tuyết
mầm cổ lục buốt giá - dự phóng vươn dậy một hình hài
tiền văn minh thị giác    khai mở  
vang bóng tà dương
                                điêu khắc sóng núi 
                                                               và lửa ươm nồng...
 
đôi môi mùa xuân héo rũ bên thềm vũ trụ men gốm ấp lạnh
nụ thời gian tàn phai
                                níu hỏi - tia nhìn nín      câm
                                                                    (....!) 
 
bài thơ tháng giêng bốc hơi từ rubbish bin.
 
09.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018