thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chìm xuống biển
 
Không phải chỉ có những hòn đảo ngoài biển Đông
Những chiếc tàu ngư dân khốn khổ
Mà cả nơi chúng ta ăn ngủ đụ ỉa và suy nghĩ và buồn bực
Và cả chính chúng ta cũng đang chìm xuống biển
 
Ngày mai mặt trời lại mọc và chúng ta lại ăn ngủ đụ ỉa và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Và bận tâm làm cách nào kiếm tiền nhanh nhất
Và sành điệu
Mặc mẹ các vấn đề vấn nạn mặc mẹ Tàu khựa xâm lăng mặc mẹ Đảng và nhà nước
 
Ngày mai mặt trời vẫn mọc và chúng ta vẫn ăn ngủ đụ ỉa và quên ông Hồ Chí Minh, quên cái Đảng mắc cạn ở Bắc Kinh và mặc mẹ Hồ Cẩm Đào vì chúng ta đã là một loài cá không có quá khứ
 
Chìm xuống biển là một cảm giác lạnh giá rất hiện thực xã hội chủ nghĩa như môi với răng như sông liền sông núi liền núi như 16 chữ vàng
Chìm xuống biển là thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh là triệt để cách mạng là tối ưu của trí tuệ loài người là tiên phong của giai cấp
Chìm xuống biển là giải phóng dân tộc nhưng không phỏng giái không học tập cải tạo không phản động không diễn biến hoà bình
Và chìm xuống biển là mặc mẹ tất cả.
 
28.5.2009
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018