thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những bài thơ rời giữa các trường ca - 9
 
 

Cái lưỡi ở lại miệng em

 
còn tôi trở về
                    với bài thơ dang dở
 
nửa sau là
                 thơ không lưỡi
 
15/3
 
 

Lưỡi và tai đàn bà

 
Cái lưỡi của người đàn bà A nói với cái tai trái của người đàn bà B:
- Đừng nghe người đàn bà C nói đấy!
 
Cái lưỡi của người đàn bà A với cái tai phải của người đàn bà B:
- Cứ nghe người đàn bà C nói nhé!
 
Hai câu trên có đồng thời hay không
                                                       đố ai biết
 
23/3
 
 

Bài thơ có lưỡi

 
Người không nhận những bài thơ ta vừa tặng
 
Vâng
 
Chúng sẽ lặng câm
 
Không lên tiếng
 
Như bài thơ
                    có lưỡi
                                này
 
19/3
 
 

Thơ không biết dùng lưỡi thế nào

 
Cái cửa không có lưỡi
nếu mở ra cũng chẳng nói gì
 
Người đàn bà hàng xóm nhiều lắm
                                                      lưỡi
nhưng chả cập nhật điều chi
 
Cố nhân không còn nữa - thi sĩ biết
 
Mà không sao đưa được vào thơ
 
Bởi cửa khép nghẹn ngào ý bảo
giá như lưỡi cửa cũng có trên đời
 
Bởi người đàn bà hàng xóm lưỡi này lưỡi nọ
các chuyện xưa xa thi sĩ biết rồi
 
Cố nhân không còn nữa - điều ai cũng rõ
Và bài thơ không biết nói làm sao
Thơ không biết dùng lưỡi thế nào
 
28/2
 
 

Loại lưỡi thứ ba

 
Tôi không nói với em được
Các bài thơ thay lời
 
Khi nào cả các bài thơ cũng không nói được
Sẽ có loại thứ ba
                            thay lưỡi thơ lưỡi người
 
21/3
 
 
(Trích bản thảo Những bài thơ rời giữa các trường ca)
Vancouver, đầu năm 2009
 
 
-----------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018